XmlDataImport by James Westfall

<PackageReference Include="XmlDataImport" Version="1.1.0" />

 XmlDataImport 1.1.0

XmlDataImport kjører test data inn i en SQL Server database for datadreven automatiske tester. Verktøyet kan brukes enten fra kommandolinje eller inn i en automatiserte test

<package xmlns="http://schemas.microsoft.com/packaging/2013/05/nuspec.xsd">
 <metadata>
  <id>XmlDataImport</id>
  <version>1.1.0.0</version>
  <title>XmlDataImport</title>
  <authors>James Westfall</authors>
  <owners>Utdanningsdirektoratet</owners>
  <requireLicenseAcceptance>false</requireLicenseAcceptance>
  <licenseUrl>https://opensource.org/licenses/MIT</licenseUrl>
  <projectUrl>https://github.com/Utdanningsdirektoratet/xmldataimport</projectUrl>
  <description>XmlDataImport kjører test data inn i en SQL Server database for datadreven automatiske tester. Verktøyet kan brukes enten fra kommandolinje eller inn i en automatiserte test</description>
  <releaseNotes>Support for:
- SQL variables: Declare @MyVar varchar('40') = 'myvar'. Use variable value in Startup, Setup, Teardown and Table Xml sections.
- Breaking change: dictionary type for Variables (set in code) changed from Dictionary&lt;string,string&gt; to Dictionary&lt;string,object&gt;
</releaseNotes>
  <copyright>Copyright 2017</copyright>
  <tags>Csharp test-automation</tags>
  <dependencies>
   <dependency id="EnterpriseLibrary.Common" version="6.0.1304" />
   <dependency id="EnterpriseLibrary.Data" version="6.0.1304" />
  </dependencies>
 </metadata>
</package>