KadirOcsoy.MuavinCode by Abdulkadir Öçsoy

<PackageReference Include="KadirOcsoy.MuavinCode" Version="2.7.7" />

.NET API 14,848 bytes

 KadirOcsoy.MuavinCode 2.7.7

Web projelerinde sık kullanılan işlemler bir paket hâline getirildi. url dönüştürme, dosya ekleme, dosya güncelleme, çoklu dosya ekleme, resim ekleme, resim güncelleme, mail gönderme, dosyalarınızın boyutunu öğrenme ve datatable tipindeki verilerinizi sınıf listesine dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz.

<package xmlns="http://schemas.microsoft.com/packaging/2013/05/nuspec.xsd">
 <metadata>
  <id>KadirOcsoy.MuavinCode</id>
  <version>2.7.7</version>
  <authors>Abdulkadir Öçsoy</authors>
  <requireLicenseAcceptance>false</requireLicenseAcceptance>
  <icon>KOicon.png</icon>
  <projectUrl>http://kadirocsoy.com/muavincode-kutuphanesi-asp-net-mvc-ve-core-projelerinde-nasil-kullanilir</projectUrl>
  <description>Web projelerinde sık kullanılan işlemler bir paket hâline getirildi.

url dönüştürme, dosya ekleme, dosya güncelleme, çoklu dosya ekleme, resim ekleme, resim güncelleme, mail gönderme, dosyalarınızın boyutunu öğrenme ve datatable tipindeki verilerinizi sınıf listesine dönüştürme işlemlerini yapabilirsiniz.</description>
  <releaseNotes>resim kaydı sırasında resmi boyutunu düzenleme işleminde kalite oranı arttırıldı.</releaseNotes>
  <tags>urldonustur dosyaekleme resimekleme mailgonderme datatabledonustur UrlConvert FileUpload multiplefileupload imageupload mailsend bytetostring imageoptimization resimoptimizasyon datatabletolist</tags>
  <dependencies>
   <group targetFramework=".NETStandard2.0">
    <dependency id="System.Drawing.Common" version="5.0.0" exclude="Build,Analyzers" />
   </group>
  </dependencies>
 </metadata>
</package>