AZTecDecoder by Bartosz Wójcik

<PackageReference Include="AZTecDecoder" Version="1.0.3" />

.NET API 25,088 bytes

 AZTecDecoder 1.0.3

Oferujemy Państwu usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych. Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. https://www.pelock.com/pl/produkty/dekoder-aztec

<package xmlns="http://schemas.microsoft.com/packaging/2012/06/nuspec.xsd">
 <metadata>
  <id>AZTecDecoder</id>
  <version>1.0.3</version>
  <title>Dekoder AZTEC 2D</title>
  <authors>Bartosz Wójcik</authors>
  <requireLicenseAcceptance>false</requireLicenseAcceptance>
  <icon>images\aztec-decoder-icon-128.png</icon>
  <projectUrl>https://www.pelock.com/pl/produkty/dekoder-aztec</projectUrl>
  <description>Oferujemy Państwu usługę Web API pozwalającą zdekodować dane z kodu AZTEC 2D zapisanego w dowodach rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

Nasza biblioteka dekoduje dane z dowodu rejestracyjnego, zapisane w postaci kodu obrazkowego tzw. kod aztec. Dekodowane są wszystkie wymienione pola w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

https://www.pelock.com/pl/produkty/dekoder-aztec</description>
  <summary>Dekoder Kodu AZTEC 2D z Samochodowego Dowodu Rejestracyjnego dla C# (Web API). Dekodowanie zeskanowanych danych oraz dekodowanie danych ze zdjęć samego kodu z rozpoznawaniem obrazu.</summary>
  <copyright>PELock LLC</copyright>
  <language>pl-PL</language>
  <tags>aztec2d,aztec-decoder,aztec,pojazd,samochod,car,vehicleid,dowod,rejestracja,aztecdecoder,dekoderaztec,dekoder</tags>
  <dependencies>
   <group targetFramework=".NETFramework2.0" />
  </dependencies>
  <frameworkAssemblies>
   <frameworkAssembly assemblyName="System" targetFramework="" />
  </frameworkAssemblies>
 </metadata>
</package>